Rozengracht

Rozengracht

De gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam vinden dat de tram op de Raadhuisstraat en de Rozengracht teveel hinder ondervindt van auto’s die dubbel parkeren of laden en lossen. Daarom willen ze de tram ruim baan geven en en passant de veiligheid van weggebruikers vergroten. De ambtenaren hebben nu bedacht dat een verhoogde trambaan de oplossing van dit probleem is, gecombineerd met diverse andere maatregelen zoals een andere route voor de streekbussen en extra laad- en losplekken.

Alle informatie over de plannen is eenvoudig te vinden door te googelen: Rozengracht plannen Amsterdam.

Ik ben tegen de plannen. 135 Jaar geleden, in 1889, is de Rozengracht gedempt. Had ik honderd jaar eerder geleefd, dan was ik ook daar tegen geweest. Niet dat ik altijd overal tegen ben. Ik ben bijvoorbeeld voor mijn piedestals.

Ik ben ook niet helemaal tegen, het wordt steeds drukker en zeker de Raadhuisstraat is vaak verstopt. Dus daar zou ik de parkeerruimte opdoeken aan de arcadekant, de tramsporen iets verleggen en er een witte streep langs trekken in plaats van de trambaan te verhogen.

De Rozengracht is een ander verhaal, al was het maar omdat die veel breder is dan de Raadhuisstraat. Hier hebben de ambtenaren niet alleen de oplossing maar ook het probleem bedacht. Het probleem is niet dat de tram er niet door kan, maar dat auto’s even dubbel parkeren of bestelauto’s even laden en lossen op de fietsstrook. Met een paar kleine ingrepen is dat probleem verholpen.

Toch kunnen ambtenaren best denken, dat kan niet anders als je het volgende weet op te schrijven (uit de Nota van Beantwoording): ‘De tijd voor voetgangers bij de voetgangersoversteek Rozengracht staat maximaal afgesteld voor de lengte van de oversteek. De afstand van deze oversteek is 17 meter. De vuistregel bij oversteektijd is afstand x 1,2. Dat betekent dat een voetganger ongeveer 20 seconden de tijd heeft om over te steken. Dit betekent niet dat er 20 seconden groen licht is. Op de Rozengracht is de afstelling 9 seconden groen, 3 seconden knipperlicht en vervolgens 12 seconden ontruimingstijd (rood licht voor alle verkeersdeelnemers).’

Een ander boeiende kwestie betreft de streekbussen. Daarover staat in een verslag van de informatiebijeenkomst voor bewoners en bedrijven: ‘Als er in de nabije toekomst geen streekbussen meer door de stad rijden, waar stappen de mensen dan in of uit? De streekbussen stoppen op één van de OV-knooppunten aan de randen van de stad. Reizigers reizen vandaar via tram, stadsbus of metro verder de stad in.’
Mooie boel, dat je op het grootste station van Amsterdam niet de streek in kan.

Tot slot (uit de Nota van Beantwoording (nb: niet te verwarren met een willekeurige Nota van antwoord)): ‘Bovendien moet dit project voor 2020 gerealiseerd zijn om in aanmerking te komen voor subsidie van het Rijk.’

september 2015